Daglig arkiv: 19. november 2010

Dagens utvalg av opplevelser

Darwinisme, sosialdarwinisme, hjemstavnsrett, fattigforsorg, Pretty in Pink.