Daglig arkiv: 25. februar 2011

C Masteroppgave nordisk. Språkvitenskap, 60 mg/sp

T: OPPGAVE, filmdrasjert, broschiert, granulat til mikstur.

Hver oppgave inneh.: Frustrasjon, teori, metode, imidlertid, trykkleif, litteraturreferanser, kilder i: uvisst blandingsforhold.

Indikasjoner: Behandling av uvitenhet, hovmod, livslyst og bachelorstatus. I kombinasjon med andre semirelevante fag på masternivå.

Dosering: Fast dosering (sideantall/dag, som veileder og prosjektbeskrivelse har bestemt) eller som hestekur i perioder ihht. skippertakmetoden.

Forsiktighetsregler: Tilvenningen kan skje langsommere hos personer med lav motivasjon og høy konsentrasjon av fjas i blodet. Regelmessig sosial omgang med både leg- og likemenn bør pleies grunnet fare for eremittilværelse, bokorm og nerdepsykose.

Interaksjoner: Bør ikke tas i kombinasjon med fulltidsstilling eller andre masterprogrammer. Fare for overanstrengelse.

Bivirkninger (alfabetisk): alfabetiseringstrang, angst, apati, depresjon, fattigdom,  hallusinasjoner, imidlertidoverdose, insomnia, litteraturlisteletargi, overvekt, punktsettingspsykose, raserianfall,  spontanbaking,  stormannsgalskap, ukontrollert gråt, wordrelatert raseri. Overhyppighet: oppdaterte facebookstatuser og dårlige ordspill.

(c) Astarkvedja 2011.Reklame