Daglig arkiv: 7. mars 2011

Kjære Microsoft Word for Mac

For å parafrasere de store nittitallsfilosofene i Backstreet Boys:

Quit playing games with my head.

With my text.

With my mind.

(With my…) Quit playing games with my kapittel 4!

Jeg lover å meddele deg ettertrykkelig dersom jeg vil

– ha fotnoter som plutselig forsvinner

– ha ei uutviskelig blanklinje mellom to avsnitt midt i kapitlet

– ha innrykk av et helt avsnitt helt sist i kapitlet

– ha en høyst variabel standard for innrykksbredde i litteraturlista.

Dersom jeg ikke hører fra meg, betyr det at jeg ikke er interessert i noen av disse innslagene.

Til jeg hører fra meg, vennligst

Quit playing games with my head.