Stikkordarkiv: arbeidsliv

Kompetanseseanse

Trondheim, 04.10.2010

Kjære framtidige arbeidsgiver,

tiden der vi skal møtes og utveksle høfligheter begynner å nærme seg med, om ikke stormskritt så i alle fall frisk bris-skritt. I den anledning finner jeg det passende å fremlegge en foreløpig oversikt vedrørende min faktiske kompetanse etter nærmere seks år med studier.

Kandidaten:

 1. Behersker evnen til å bruke diktafon på semi-strukturerte kvalitative forskningsintervjuer, overføre lydmaterialet til MacBook, ignorere lydfilen en passende tidsperiode (et par uker ser ut til å holde) før hun foretar en rudimentær transkripsjon av relevant materiale.
 2. Kan kunsten å låse seg inn på lesesal ved hjelp av nøkkelkort mens hun bærer både en kopp rykende varm pulverkaffe, veske, pengpung og fire bibliotekbøker uten å søle kaffe, verken på medstudenter, seg selv eller mulige kilder til oppgaven.
 3. Kan sette opp kildehenvisninger og litteraturliste i et Harvard-APA-hybrid-system.
 4. Kan bevege seg noenlunde fritt mellom lesesal og kafé, storkiosk, kantine og toalett uten å bli vervet til Amnesty, UKA, swingkurs eller liknende av overivrige blestere/ververe i gata.
 5. Er veldig god til å sitte på buss.
 6. Er enda bedre til å havne fremst i busskø.
 7. Kan, takket være sommerjobb, lese både legehåndskrift og veileder-/foreleserhåndskrift nesten uten å google eller konsultere tilfeldige forbipasserende.
 8. Googler flytende.
 9. Evner å sette opp lister vedrørende nesten et hvilket som helst emne.
 10. Kan forskjellen mellom da og når, enda og ennå, emne og evne, med og ved, tankestrek og bindestrek, alt og ingenting.
 11. Utøver korrekt bruk av i forhold til.
 12. Kan lese lengre, abstrakte tekster om lite fengende emner i mer enn ti minutter av gangen.
 13. Kan drikke enorme mengder kaffe (så lenge hun har noenlunde fri tilgang på Nexium og fast føde).
 14. Kan drikke moderate mengder av sur, brunfarget væske som utgir seg for å være kaffe uten å bli dårlig.
 15. Kan gjengi plassering av nesten samtlige skjønnlitterære verker ved Tapir Dragvoll.
 16. Kan gjengi plottet til rundt en tredjedel.
 17. Kan drikke øl midt i uka.
 18. Behersker flexitid.
 19. Kan skrive lengre fagtekster med fullstendige referanser og fotnoter.
 20. Kan språkvaske nevnte fagtekster dersom viljen er der.
 21. Leser tysk.
 22. Snakker tysk.
 23. Kan gjengi boktittelen: Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann i både edru og påvirket tilstand – uten å blunke.
 24. Kan også opplyse om at boka ble skrevet av Heinrich Böll (1974) og filmatisert av Volker Schlöndorff og Margarethe van Trotta (1975).
 25. Kan ikke forklare deg finanspolitikk, pengepolitikk, renter, konjunktursvingninger, statsbudsjettprioriteringer eller finanskrise på en tilfredsstillende måte, men kan anbefale deg Freakonomics (2005) og Superfreakonomics (2009) av Stephen Levitt og Stephen J. Dubner, eventuelt Economics (2005) [8. utg.] av David Begg, Stanley Fisher og Rudiger Dornbusch og Macroeconomics (2006) av Oliver Blanchard, dersom du er interessert og vil lese mer.
 26. Kan til nød illustrere hvordan markedsprisen reguleres i samspill mellom tilbud og etterspørsel i ulike markedssituasjoner dersom hun har tilgang på linjal og grå- og fargeblyanter og ikke er under tidspress.
 27. Kan bruke atekst/Retriever på en (for alle parter) tilfredsstillende måte.
 28. Har gjort prokrastinering til en kunstart.
 29. Kan hente kaffe.
 30. Kan legge seg i skikkelig tid og være frisk og opplagt til en ny arbeidsdag.
 31. Kan fungere i lengre tidsperioder uten tilstrekkelig tilgang på oksygen.
 32. Behersker ironi og sarkasme.

Håper på framtidig samarbeid når mastervitnemål – og den ferdige oversikten over min kompetanse – framligger.

Vennlig hilsen

Astarkvedja.

Reklame